Cilj kolegija Računalom integrirani razvoj proizvoda je upoznati studente s principima integriranja razvojnog procesa u ukupnu poslovnu strategiju poduzeća, s organizacijom i djelovanjem inženjerskih timova, s korištenjem digitalnih modela proizvoda za kompletni i konzistentni prikaz svih informacija, integriranje CAx alata i virtualnog razvoja.
Kao nastavak, kolegij Teorija konstruiranja-praktikum uključuje primjenu i integriranje znanja o razvoju proizvoda i konstrukcijskoj razradi usvojenih tijekom studija, a posebno u rješavanju kompleksnih projektnih zadataka koji obuhvaćaju sve faze razvoja - od planiranja do kreiranje konačne dokumentacije.