Cilj kolegijaUpoznati studente sa programskim aplikacijama i njihovim modulima koji se koriste kao pomoć inženjerima u njihovu radu. Težište kolegija je usmjereno na upoznavanje sa aplikacijama za upravljanje podacima o proizvodu [PDM].