U kolegiju će se razmatrati uvjeti potrebni za realizaciju uspješnih tehnoloških inovacija u postojećim i novoosnovanim tvrtkama uz pretpostavku da je inovacijska strategija temelj konkurentnosti tvrtke. Proučavat će se inovacijski proces, organizacija i ustrojavanje inovacijskog okruženja, kreiranje inovacijskog portfolia, vrednovanje inovacija sa stanovišta gospodarskih, tehnoloških i društvenih aspekata. Koristiti će se realni primjeri iz gospodarstva na kojima će studenti primijeniti stečena znanja o: 1. Inovacijskim procesima i metodama, 2. Prepoznavanju inovativnih mogućnosti 3. Realizaciji prihvaćenog prijedloga.