Cilj kolegija je stjecanje uvida u probleme okoliša i održivosti prirodnih resursa koji su vezani uz razvoj i životni ciklus proizvoda. Studenti će kroz rješavanje projektnih zadataka ovladati metodama za prepoznavanje i analizu problema vezanih uz okoliš i neobnovljive prirodne resurse koji su uzrokovani odlukama u razvojnom proces. Studenti će ovladati metodama i alatima za konstruiranje temeljem kriterija životnog vijeka proizvoda i održivosti, te će biti upoznati s socio-tehničkim aspektima te strategijama za realizaciju poboljšanja stanja okoliša vezano uz proizvode i njihovo korištenje.