Cilj ovog kolegija je upoznavanje polaznika s metodama i alatima koji se koriste za konstrukcijsku razradu proizvoda uzimajući u obzir zahtjeve koji dolaze iz različitih faza njegovog životnog vijeka. Kolegij se nastavlja na gradivo naučeno u kolegiju Razvoj proizvoda.