Nositelj:
Izvođači:
ECTS:

3

Satnica:

15+30

Provjera znanja:

Dva kolokvija na vježbama - rješavanje i izrada programa na računalu, jedan kolokvij na predavanjima u obliku pismenog ispita.

Vježbe:

Laboratorijske vježbe

Cilj kolegija:

Upoznavanje s metodologijom rješavanja problema na računalu. Stjecanje znanja o programskim jezicima i rješavanja problema programiranjem. Upoznavanje sa standardnim računalnim algoritmima: sortiranje, pretraživanje, iteracije, korištenje datoteka. Osposobljavanje studenata za samostalno rješavanje tehničkih i numeričkih problema.

Preporučena literatura:
Bojčetič, N.; Deković, D. ... : Uvod u računala - programiranje, podloge za vježbe, FSB Zagreb, 2006. 

Wilson, L.B.; Clark, R.G.: Comparative Programming Langugages, Addison-Wesley, 1988.
Sebesta, R.W.: Concepts of Programming Languages, The Benjamin/Cummings Publishing Company, 1993.