Kolegij Aerodinamika 2 daje temeljno znanje iz krozzvučnog i nadzvučnog strujanja oko dvodimenzionalnih i trodimenzionalnih tijela. Za pojednostavljene matematičke modele krozzvučnog i nadzvučnog strujanja oko aeroprofila i krila koristi se linearizirana teorija neviskoznog, dvodimenzionalnog strujanja.