Cilj kolegija: prikaz mogućnosti studija na Fakultetu, ulogu i utjecaj tehnike i tehnologije na društvo. Upoznavanje s područjem djelovanja inženjera strojarstva, brodogradnje i zrakoplostva. Razgovarat ćemo o tehnici i tehnologiji. Što je kako nastaje. Pokušat ćemo odgovoriti na pitanje što je društvo znanja. Od polaznika se očekuje čitanja stručnih tekstova. Tijekom semestra studenti trebaju izraditi i prezentirati semestralni rad. Studenti mogu izabrati područje i podloge za izradu rada kojim će pokazati svoje sposobnosti analize i vrednovanja stručnih članaka, te prezentacije rada. Kolegij je fakultativan tj. izborni.