Upoznavanje studenata sa statusom i perspektivom širenja distribuiranih energetskih izvora (DEI) u uvjetima dereguliranog tržišta energije.