Čvrstoća broda 2020. Upoznavanje s analitičkim i numeričkim metodama za proračun čvrstoće nosive konstrukcije broda.