E-kolegiji Aerodinamika 1prvenstveno je namjenjen studentima zrakoplovstva na Fakultetu strojarstva i brodogradnje u Zagrebu.

Polaznici će nakon ovog tečaja moći:
- Primjenjivati znanja iz mehanike fluida, matematike i mehanike na praktične probleme u aerodinamici
- Upoznati teoriju rada i primjenu panelnih metoda, koje služe za određivanje aerodinamičkih opterećenja na aerodinamičkim površinama
- Implementirati dobivena teorijska znanja razvojem računalnih programa u MATLAB-u.

Potrebna predznanja: Radi lakšeg svladavanja gradiva ovog tečaja, polaznik bi trebao savladati gradivo iz matematike (diferencijalni i integralni račun), mehanike (statika i dinamika) i mehanike fluida. Također, od polaznika se očekuje poznavanje osnova rada u MATLAB-u.