O kolegiju, općeniti podaci....................

Ukupno ECTS-a: 3

Semestar: zimski

Ak.god.: 2017./2018.

Ukupno sati: 1 + 2

Tip kolegija: stručni

Nositelji kolegija:
Prof. dr.sc. Neven Pavković,


Cilj kolegija..........................

Upoznavanje s metodologijom rješavanja problema na računalu. Stjecanje znanja o programskim jezicima i rješavanja problema programiranjem. Upoznavanje sa standardnim računalnim algoritmima: sortiranje, pretraživanje, iteracije, korištenje datoteka. Osposobljavanje studenata za samostalno rješavanje tehničkih i numeričkih problema.

Provjera znanja.........................

kontinuirana (kolokviji, programi ...)

Vrsta vježbi..................

praktikum/laboratorijske/eksperimentalne/projektantske

Preporučena literatura.......

Bojčetič, N.; Deković, D. ... : Uvod u računala - programiranje, podloge za vježbe, FSB Zagreb, 2006.

Wilson, L.B.; Clark, R.G.: Comparative Programming Langugages, Addison-Wesley, 1988.

Sebesta, R.W.: Concepts of Programming Languages, The Benjamin/Cummings Publishing Company, 1993.