Razumijevanje logističkih procesa u proizvodnji i prometu roba i usluga. Poznavanje osnova tehničke logistike. Znanja značajki materijala i njihovih tokova. Izvedbe i značajke sustava transporta, skladištenja i upravljanja zalihama.
Značaj i zadaci logističke potpore procesima u zrakoplovstvu.

Razumijevanje pojma i funkcija/aktivnosti logističkog menadžmenta i upravljanja lancima opskrbe.
Razumijevanje strukture i utjecaja troškova logistike u poslovnim procesima.

Ciljevi kolegija: objasniti pojam optimuma u proizvodnji, opisati pojam intelitentne proizvodnje, objasniti primjenu AI u Projektiranju tehnoloških procesa (PTP), primijeniti odabrane metode AI u PTP - u, analizirati rezultate optimizacije primjenom AI u PTP, kreirati sustav odlučivanja u PTP - u, postaviti prioritete kod jednokriterijalnog/višekriterijalnog odlučivanja.

Upoznavanje i razumijevanje modela i metoda projektiranja i optimizacije pojedinih logističkih problema.

Prikaz koncepata oblikovanja automatiziranih skladišnih sustava, sustava za komisioniranje i sustava za sortiranje. Principi analize i poboljšanja postojećih sustava, kao i za oblikovanje novih sustava. Upoznavanje studenata sa računalnim sustavima za upravljanje skladištima, te primjenom suvremenih identifikacijskih i komunikacijskih tehnologija u skladištima.

Cilj ovog kolegija je upoznati studente s funkcijom tehnološke pripreme proizvodnje. Pojam i važnost projektiranja tehnoloških procesa (PTP), PTP primjeri (odabir primarnog procesa, odabir i redoslijed operacija, alata, strojeva), određivanje vremenske i materijalne norme, proračun vremena izrade, proračun troškova izrade, optimiranje PTP - a s primjerima, pristup modernizaciji proizvodnje te unapređenje i razvoj PTP su obuhvaćeni ovim kolegijem.


Razumijevanje logističkih procesa u proizvodnji i prometu roba i usluga. Poznavanje osnova tehničke logistike. Znanja značajki materijala i njihovih tokova. Izvedbe i značajke sustava transporta i skladištenja. Znanja i primjena metodologije, metoda i infoalata za projektiranje logističkih sustava. Razumijevanje potencijala logistike.