Električna oprema motornih vozila

Osnovne informacije o kolegiju

Studij:

Strojarstva

Smjer:

Konstrukcijski

Usmjerenje:

Motori i vozila

Ukupno sati:

3 [2 + 1]

ECTS:

4

Nastavnik:

prof. dr. sc. Zoran Lulić

Tip kolegija:

stručni

Vježbe:

Laboratorij za motore i vozila,
(eventualno terenska nastava posjete tvrtkama i/ili radionice zastupnika proizvođača vozila)

Provjera znanja:

kontinuirana [kolokviji, izrada seminarskih radova],
ispit (pismeni + usmeni) ili 2 kolokvija

Cilj kolegija:

Upoznavanje studenta s električnom opremom suvremenih motornih vozila

Ovaj kolegij sastoji se od predavanja i vježbi u klasičnom obliku, pri čemu se Moodle koristi kao pomoć pri distribuciji materijala te definiranja zadataka na vježbama.

Kolegij je zaštićen lozinkom koja se može dobiti od nastavnika

Svi polaznici radi evidencije moraju upisati kolegij i u e-učenju (Moodle).